PUBLICEERT SINDS 2010 OP HET GEBIED VAN

FILOSOFIE, THEOLOGIE, CULTUUR & PSYCHOLOGIE

RECENT VERSCHENEN / VERWACHT
Renée van Riessen, Het komende leven, Gedichten Hadewijch, Tumult, Brieven Titus Brandsma, Maria, Omslag Liefde en waarheid, Melanie Klein, Omslag
VERSCHENEN Renée van Riessen zoekt woorden voor een werkelijkheid die niet 
is, maar verwacht wordt en altijd nog komen moet. Liefde is de lens die het komende leven zichtbaar maakt. «Van Riessens poëzie herinnert aan de mystiek zoals die van Meister Eckhart, en twintigste-eeuwse spirituelen, zoals Rilke 
en Etty Hillesum, zijn nooit ver weg.» — JAAP GOEDEGEBUURE VERSCHENEN De brieven van Hadewijch: wijsheid over Minne, Godsliefde en het liefdevolle leven en samenleven. Minne eist letterlijk alles, de hele mens, met al 
diens dimensies. Dat verklaart Hadewijchs krachtige en passie-volle toon, dat is de reden dat 
in haar optiek het innerlijke tumult gezond en levengevend 
is. VERSCHENEN Een mystieke tekst over Maria in haar relatie tot de drie goddelijke Personen. De triniteit is geen starre, in zichzelf gekeerde constructie, maar een levende werkelijkheid. Maria is bij uitstek de mens die de innerlijke godsrelatie van elk mens representeert. Als vereniging van het grootste en het kleinste laat zij de mogelijkhed zien om zelfs 
in de meest vastgelopen en nederigste situatie toch de openheid naar het grootse te ontwaren. VERSCHENEN «Met deze indrukwekkende bundel klinische en theoretische hoofdstukken bieden de auteurs de Nederlandse lezer een uitstekende inleiding in het kleiniaans gedachtegoed [...]
Dit boek zal een geweldige bron zijn voor psychotherapeuten, academici, en ook voor de geïnteresseerde leek.» Dr. John Steiner Leeranalyticus British Psychoanalytical Society
NIEUWS
▶ RENÉE VAN RIESSEN, GEDICHTEN Bij Sjibbolet verscheen in november 2022 een 
nieuwe bundel van de dichter Renée van Riessen, Het komende leven. Van Riessen zoekt in haar poëzie woorden voor 
een werkelijkheid die niet is, maar verwacht 
wordt en altijd nog komen moet. Liefde is de lens die het komende leven zichtbaar maakt. «Van Riessens poëzie herinnert aan de mystiek zoals die van Meister Eckhart. En twintigste-eeuwse spirituelen, zoals Rilke en Etty Hillesum, zijn nooit ver weg», aldus Jaap Goedegebuure. ▶ HADEWIJCH, BRIEVEN In november 2022 verscheen bij Sjibbolet een bijzondere bundel met brieven van Hadewijch. Agnes Hoffschulte maakte een toegankelijke vertaling. De brieven bevatten wijsheid over 
Minne, Godsliefde en het liefdevolle leven en samenleven. Minne eist letterlijk alles, de hele mens, met al diens dimensies. Dat verklaart Hadewijchs krachtige en passievolle toon, 
dat is de reden dat in haar optiek het innerlijke tumult gezond en levengevend is. ▶ MELANIE KLEIN — AANBEVELING Eind maart 2022 verscheen bij Sjibbolet 
een boek over de invloedrijke opvattingen 
van Melanie Klein in de Nederlandse psychoanalytische praktijk, getiteld Liefde en waarheid — Denken & werken vanuit kleiniaans perspectief. 
Professor Rachel Blass (leeranalyticus Israel Psychoanalytic Society, lid British Psycho-analytical Society) beveelt de bundel alvast van harte aan: «Dit boek biedt een diepgaande inleiding tot de kleiniaanse psychoanalyse en verhelderende voorbeelden van hoe deze zinvol 
en creatief kan worden toegepast zowel in de klinische setting als daarbuiten. Als zodanig is 
het relevant voor hen die voor het eerst kennis-
maken met het kleiniaanse denken én voor hen 
die al binnen dit kader werkzaam zijn. Dit boek getuigt er ook van hoe het kleiniaanse denken 
in het afgelopen decennium is opgenomen in de Nederlandse psychoanalyse — een proces dat ik met veel waardering heb gevolgd.»

SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke denkers uit Nederland, Vlaanderen & andere landen.

Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Omslag Giorgio Agamben, Naaktheden, Omslag Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag Marc De Kesel & Ben Schomakers, Antigone, Omslag Marc De Kesel, Niets dan liefde, Omslag
Willem Ietswaart, Wat is dan de mens?, Omslag Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Omslag Herman Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, Omslag Etty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Sigmund Freud, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, Omslag Kerk van de toekomst, Omslag Ben Schomakers (redactie), Spreken over de grens, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag
Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag Nicolaas van Cusa, De blik van God, Omslag
Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Titus Brandsma, Maria Marc De Kesel, Ik, God & mezelf, Omslag
Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag

ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet, gekenmerkt door zoekend denken,
oorspronkelijkheid, dialoog & openheid. De essays werpen licht op actuele vraagstukken op het gebied van religie, cultuur & filosofie.

Oratio, Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag
Oratio, Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag Oratio, Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Oratio, Etty Mulder, De Sirenen zwegen, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag

SJIBBOLET ORIGINE

Een reeks klassieken met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden.

Sir Thomas Browne, Religio Medici, Omslag Immanuel Kant, Het ontstaan van het heelal en de goede God, Omslag Maarten Luther, Gesprekken aan tafel, Omslag

PSYCHOANALYSE

Psychoanalytisch gedachtegoed. Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.

Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Kind, gezin & identiteit, Omslag
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag
Jos Dirkx (redactie), Grenzen & grenzeloosheid, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag

OVER UITGEVERIJ SJIBBOLET

Uitgeverij Sjibbolet is een onafhankelijke,
zelfstandige uitgeverij en is actief op het
terrein van filosofie, godsdienst, cultuur en psychologie/psychoanalyse.

 

‘Sjibbolet’, een woord van bijbels-hebreeuwse origine, heeft de functiebetekenis van een wachtwoord en van een onderscheidend teken. Naar Jacques Derrida’s Sjibbolet geeft het de
grens aan tussen het eigene en het ander
e’. ‘Sjibbolet’ is tevens een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte en toepaste in zijn oeuvre.

 

Uitgeverij Sjibbolet geeft uitsluitend werk
uit in de Nederlandse taal, inclusief naar het Nederlands vertaald materiaal. Oorspronkelijk-
heid en kwaliteit vormen de basis van een
uitgave en zijn als zodanig een sjibbolet.
Het accent van Uitgeverij Sjibbolet ligt op
de hermeneutiek.

 

De uitgaven van Sjibbolet hebben inmiddels
hun weg gevonden naar de diverse lezers, de boekhandels, de pers en de opleidingen. De essayreeks Oratio en de reeks Sjibbolet Filosofie worden goed ontvangen, naast vertaalde werken (Agamben, Freud, Kant, Luther) en andere, oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven.

Uitgeverij Sjibbolet is opgericht door Elsbeth Greven, opgeleid als psycholoog en boek-wetenschapper. Zij heeft een ruime uitgeef-ervaring op het gebied van filosofie, theologie, psychologie/ psychoanalyse, expertise die zij langdurig heeft opgedaan bij Uitgeverij Boom, recenter bij Uitgeverij Klement en bij Uitgeverij KokBoekencentrum, onderdeel van VBK Media. Haar belangstelling ligt tevens bij de uitgeef-geschiedenis van de Nederlandse psychologie/

psychoanalyse, een onderwerp waar zij op

promoveerde (Freud uitgeven, 2006), over

publiceert en werkzaam in is. Tevens heeft
zij het volledige verzamelde werk van Freud uitgegeven: Sigmund Freud Werken (Boom, 2006). Ook publiceert zij populair wetenschappelijke
blogs over theologie en geloof.

 

Eind 2015 vierde Sjibbolet haar eerste lustrum.
De jubileumuitgave van Antoine Mooij, In de greep van de taal, werd gepresenteerd. De voordracht
van Mooij en de toespraak van uitgever Elsbeth Greven bij die gelegenheid zijn te lezen via de koppelingen hieronder.

 

// Antoine Mooij, Lacan & het kind

// Elsbeth Greven, toespraak 15 december 2015

 

 

CONTACT

Uitgeverij Sjibbolet

Fred. Roeskestraat 92 b4,

1076 ed Amsterdam


Uitgever
  dr. Elsbeth Greven

Telefoon  + 31 (0)20 679 50 32

E-mail  e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

PERS & PROMOTIE

Voor het aanvragen van recensie-exemplaren, promotiemateriaal of voor het inwinnen van informatie over nieuwe titels kunt u contact opnemen met Elsbeth Greven.

 

 

MEDEWERKER PUBLICITEIT

Tijmen Schouws

Telefoon  020 679 50 32

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN

Boekhandels (Nederland en België):

titels verkrijgbaar via CB en via CBC

 

Particulieren:

titels zijn verkrijgbaar via de reguliere
(internet)boekhandel

 

 

VERKOOP & VERTEGENWOORDIGING

Algemene informatie via

e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

AUTEURS

Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn van harte welkom bij Uitgeverij Sjibbolet. Heeft u een manuscript of een idee neemt u dan bij voorkeur eerst contact op  met de uitgever, Elsbeth Greven.

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS