PUBLICEERT SINDS 2010 OP HET GEBIED VAN

FILOSOFIE, THEOLOGIE, CULTUUR & PSYCHOLOGIE

RECENT VERSCHENEN / VERWACHT

Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag Ettty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Sigmund Freud, Oorlog & dood, Omslag Ben Schomakers (red.), Spreken over de grens, Omslag

VERSCHENEN

 

Dit essay reflecteert over objectieve geestelijke
werke­lijkheid. Het bestaan
van sentimenten (stemmingen, pathemen) bewijst dat deze werkelijkheid doorslag­gevend tegenwicht  biedt aan materialisme en individualisme.

 

«Het doel is gemeenschappelijk een waarachtig en eenvoudig leven leiden... Indrukwekkend boek.»
NBD BIBLION

 

VERSCHENEN

 

Met haar  Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op
het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf omslaat
in vervreemding. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde en hoe authentiek is dit?


Met vier sterren gelauwerd
in
TROUW: «Doordat God zich kleiner maakt, krijgt de mens
de ruimt
e
«Verfrissend.»

 

 

 

VERSCHENEN

 

De Franse jezuïet en filosoof
De Certeau, een van de inspiratiebronnen van paus Franciscus,  schrijft over het essentiële van de christelijke ervaring: de ontmoeting met
de ander, de vreemdeling,
met alle anderen die eenieder tegenkomt op zijn weg naar
God, de geheel Andere.

 

«Verrassend en actueel, uitdagend en prikkelend.»
Hendro Munsterman in
NEDERLANDS DAGBLAD

VERWACHT

 

Een even verrassend als tijdloos boek dat door de 15de eeuwse veelzijdige kardinaal Nicolaas
van Cusa geschreven is voor bevriende monniken — het boek is bedoeld als een speelse hulp op de geestelijke weg. Met onverwachte perspectief-wisselingen waarmee Nicolaas
wil laten zien dat de wijze waarop wij naar het goddelijke kijken, ook iets zegt over hoe God naar ons kijkt.

 

Verschijnt medio september 2019

 

NIEUWS

  SJIBBOLET, ZOMER 2019, FACEBOOK

Sjibbolet presenteert binnenkort De blik van God
(De visione Dei), een mooie & tijdloze verhandeling door de 15de eeuwse monnik en denker Nicolaas van Cusa. Verder verschijnt eind september
de eerste Nederlandse vertaling van een
vaak besproken essay van de Duitse theoloog
Karl Rahner SJ (1904–1984): «Waarom laat God
ons lijden?»

 

Sjibbolet is sinds kort ook actief op Facebook!

 

//  Sjibbolet, aanbieding zomer 2019

//  Sjibbolet op Facebook

 

OORSPRONG & VRIJHEID, DERDE DRUK

Eind juli 2019 verscheen een derde druk van
Oorsprong & vrijheid, het Oratio-essay van
Gerard Visser. «Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht?»

 

 

GESPREK OVER DE CERTEAU

Inigo Bocken sprak met Joop van der Elst
over het onlangs bij Sjibbolet verschenen

De vreemdeling van Michel de Certeau.
Beluister de podcast via onderstaande link
(48 minuten).

 

//  Gesprek met Inigo Bocken, podcast, mei 2019

 

INTERVIEW RENÉE VAN RIESSEN

Naar aanleiding van het verschijnen van Van
zichzelf bevrijd — Levinas over transcendentie & nabijheid
verscheen een lezenswaardig interview met Renée van Riessen op Theoblogie. Ook sprak
zij met Joop van der Elst (podcast, Soundcloud).

 

//  Interview Renée van Riessen, Theoblogie,
mei 2019

//  Interview Renée van Riessen met Joop van der Elst, podcast, juni 2019

SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke denkers uit Nederland, Vlaanderen & andere landen.

Giorgio Agamben, Naaktheden, Omslag Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Omslag Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag Marc De Kesel & Ben Schomakers, Antigone, Omslag Marc De Kesel, Niets dan liefde, Omslag
Willem Ietswaart, Wat is dan de mens?, Omslag Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Omslag Herman Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, Omslag Etty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Sigmund Freud, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, Omslag Kerk van de toekomst, Omslag Ben Schomakers (redactie), Spreken over de grens, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag

ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet, gekenmerkt door zoekend denken,
oorspronkelijkheid, dialoog & openheid. De essays werpen licht op actuele vraagstukken op het gebied van religie, cultuur & filosofie.

Oratio, Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag
Oratio, Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag Oratio, Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Oratio, Etty Mulder, De Sirenen zwegen, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag

SJIBBOLET ORIGINE

Een reeks klassieken met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden.

Sir Thomas Browne, Religio Medici, Omslag Immanuel Kant, Het ontstaan van het heelal en de goede God, Omslag Maarten Luther, Gesprekken aan tafel, Omslag

PSYCHOANALYSE

Psychoanalytisch gedachtegoed. Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.

Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Kind, gezin & identiteit, Omslag
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag

OVER UITGEVERIJ SJIBBOLET

Uitgeverij Sjibbolet is een onafhankelijke,
zelfstandige uitgeverij en is actief op het
terrein van filosofie, godsdienst, cultuur en psychologie/psychoanalyse.

 

‘Sjibbolet’, een woord van bijbels-hebreeuwse origine, heeft de functiebetekenis van een wachtwoord en van een onderscheidend teken. Naar Jacques Derrida’s Sjibbolet ‘geeft het de
grens aan tussen het eigene en het andere’. ‘Sjibbolet’ is tevens een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte en toepaste in zijn oeuvre.

 

Uitgeverij Sjibbolet geeft uitsluitend werk
uit in de Nederlandse taal, inclusief naar het Nederlands vertaald materiaal. Oorspronkelijk-
heid en kwaliteit vormen de basis van een
uitgave en zijn als zodanig een sjibbolet.
Het accent van Uitgeverij Sjibbolet ligt op
de hermeneutiek.

 

De uitgaven van Sjibbolet hebben inmiddels
hun weg gevonden naar de diverse lezers, de boekhandels, de pers en de opleidingen. De essayreeks Oratio en de reeks Sjibbolet Filosofie worden goed ontvangen, naast vertaalde werken (Agamben, Freud, Kant, Luther) en andere, oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven.

Uitgeverij Sjibbolet is opgericht door Elsbeth Greven. Zij heeft een ruime uitgeefervaring op
het gebied van filosofie, theologie, psychologie/

psychoanalyse, expertise die zij langdurig
heeft opgedaan bij Uitgeverij Boom en recenter
bij Uitgeverij Klement, en ook bij Uitgeverij KokBoekencentrum, onderdeel van VBK Media. Haar belangstelling ligt tevens bij de uitgeef-geschiedenis van de Nederlandse psychologie/

psychoanalyse waar zij ook over publiceert

(o.a. Freud uitgeven, dissertatie 2006). Tevens
heeft zij het volledige verzamelde werk van Freud

uitgegeven: Sigmund Freud Werken (Boom, 2006).

 

Eind 2015 vierde Sjibbolet haar eerste lustrum.
De jubileumuitgave van Antoine Mooij, In de greep van de taal, werd gepresenteerd. De voordracht
van Mooij en de toespraak van uitgever Elsbeth Greven bij die gelegenheid zijn te lezen via de koppelingen hieronder.

// Antoine Mooij, Lacan & het kind

// Elsbeth Greven, toespraak 15 december 2015

 

 

CONTACT

Uitgeverij Sjibbolet

Fred. Roeskestraat 92 b4,

1076 edAmsterdam


Uitgever
  dr. Elsbeth Greven

Telefoon  + 31 (0)20 679 50 32

E-mail  e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

PERS & PROMOTIE

Voor het aanvragen van recensie-exemplaren, promotiemateriaal of voor het inwinnen van informatie over nieuwe titels kunt u contact opnemen met Elsbeth Greven.

 

 

MEDEWERKER PUBLICITEIT

Tijmen Schouws

Telefoon  020 679 50 32

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN

Boekhandels (Nederland en België):

alle titels leverbaar via CB

 

Particulieren:

alle titels zijn verkrijgbaar via de reguliere
(internet)boekhandel

 

 

VERKOOP & VERTEGENWOORDIGING

Algemene informatie via

e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

AUTEURS

Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn van harte welkom bij Uitgeverij Sjibbolet. Heeft u een manuscript of een idee neemt u dan bij voorkeur eerst contact op  met de uitgever, Elsbeth Greven.

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS