PUBLICEERT SINDS 2010 OP HET GEBIED VAN

FILOSOFIE, THEOLOGIE, CULTUUR & PSYCHOLOGIE

RECENT VERSCHENEN / VERWACHT

Hildegard van Bingen, Bijbel, Regel, Deugden, Omslag Rob Faesen, Ontmoeting, Omslag Ettty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag

VERSCHENEN

 

Drie spirituele werken van Hildegard, als visionaire en exegetische autoriteit.
Enkele niet eerder vertaalde teksten geven een fascinerend beeld van haar interpretaties
en uitleg, onder andere inzake
de Regel van Benedictus.

«Aangeraden als spirituele fijnkost om de ziel te sterken.»
KATHOLIEK NIEUWSBLAD

 

VERSCHENEN

 

Met haar  Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op
het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf omslaat
in vervreemding. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde en hoe authentiek is dit?


Met vier sterren gelauwerd
in
TROUW: «Doordat God zich kleiner maakt, krijgt de mens
de ruimt
e
«Verfrissend.»

 

 

 

VERSCHENEN

 

De eerste Nederlandse vertaling van Rahners vaak besproken voordracht uit 1980. Diepgravend en behulpzaam. De vraag
waarom God ons laat lijden
— de theodicee —  is  een van
de meest fundamentele vragen van ons menselijk bestaan.

 

«Een mooi cadeau van een groot denker.» — KERKNET

 

 

 

VERSCHENEN

 

De religieuze dimensie in het menselijk bestaan verschijnt als een relatie en de mooiste gestalte is wat Ruusbroec minne noemt: een relatie die in wezen liefde is. De oorsprong van het ‘zijn’ van
de mens is God, die in zichzelf relatie is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die relatie — en de ontmoeting — vormen het hoofdthema van de christelijke mystieke literatuur.

NIEUWS

HILDEGARD VAN BINGEN

In februari 2020 verscheen bij Sjibbolet een bijzonder boek met vertalingen van drie
spirituele werken van Hildegard van Bingen:
De BijbelDe RegelDe Deugden.
Enkele niet eerder vertaalde teksten geven een fascinerend beeld van haar interpretaties
en uitleg, onder andere inzake de Regel van Benedictus. Haar beschouwingen laten zien
hoe elk mens moet kiezen tussen de verlokkingen van de wereld en God.

De teksten werden vertaald, ingeleid & geannoteerd door Jef Ector.

 

 

GRENZEN & GRENZELOOSHEID

Onlangs verscheen bij Sjibbolet een nieuwe
bundel psychoanalytische beschouwingen onder redactie van Jos Dirkx: Grenzen & grenzeloosheid.

We leven in een wereld die razendsnel verandert
en waarbij grenzen vervagen. Bestaan we bijvoorbeeld nog wel als we niet gezien en geliked worden? In het boek komt aan bod hoe de psychoanalytische theorie en praktijk zich tot
deze nieuwe tijd kan verhouden.

 

//  Jos Dirkx (red.), Grenzen & grenzeloosheid

 

ETTY MULDER, IN HERINNERING

Op 18 mei 2020 overleed prof.dr. Etty Mulder, musicologe en cultuurhistorica. Zij was de eerste auteur die publiceerde bij Uitgeverij Sjibbolet.
Zij schreef over interdisciplinaire en kunst-theoretische onderwerpen  met de nadruk op filosofische en psychoanalytische benaderingen van kunst.

In de essayreeks Oratio verscheen De Sirenen zwegen — Psychoanalyse, mythe & kunst (2011). In 2017 publiceerde zij in de reeks Sjibbolet Filosofie het essay De diepte van kunst — Een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig. Het laatste jaar bereidde Etty Mulder een nieuw boek voor over Gustav Mahler en Theodor W. Adorno, getiteld Muziek als paradigma van de cultuur.

Uitgeverij Sjibbolet is dankbaar voor haar verbondenheid en vriendschap met de uitgeverij, voor haar scherpte en humor, voor haar onafhankelijk en kritisch denken, voor haar eigengereidheid en loyaliteit. Haar geleverde bijdrage aan kunst, cultuur en wetenschap is groot. Wij gedenken haar met respect en bewondering. We zullen Etty als persoon en auteur bij Sjibbolet ernstig missen.

 

SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke denkers uit Nederland, Vlaanderen & andere landen.

Giorgio Agamben, Naaktheden, Omslag Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Omslag Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag Marc De Kesel & Ben Schomakers, Antigone, Omslag Marc De Kesel, Niets dan liefde, Omslag
Willem Ietswaart, Wat is dan de mens?, Omslag Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Omslag Herman Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, Omslag Etty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Sigmund Freud, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, Omslag Kerk van de toekomst, Omslag Ben Schomakers (redactie), Spreken over de grens, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag Nicolaas van Cusa, De blik van God, Omslag

ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet, gekenmerkt door zoekend denken,
oorspronkelijkheid, dialoog & openheid. De essays werpen licht op actuele vraagstukken op het gebied van religie, cultuur & filosofie.

Oratio, Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag
Oratio, Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag Oratio, Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Oratio, Etty Mulder, De Sirenen zwegen, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag

SJIBBOLET ORIGINE

Een reeks klassieken met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden.

Sir Thomas Browne, Religio Medici, Omslag Immanuel Kant, Het ontstaan van het heelal en de goede God, Omslag Maarten Luther, Gesprekken aan tafel, Omslag

PSYCHOANALYSE

Psychoanalytisch gedachtegoed. Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.

Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Kind, gezin & identiteit, Omslag
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag
Jos Dirkx (redactie), Grenzen & grenzeloosheid, Omslag

OVER UITGEVERIJ SJIBBOLET

Uitgeverij Sjibbolet is een onafhankelijke,
zelfstandige uitgeverij en is actief op het
terrein van filosofie, godsdienst, cultuur en psychologie/psychoanalyse.

 

‘Sjibbolet’, een woord van bijbels-hebreeuwse origine, heeft de functiebetekenis van een wachtwoord en van een onderscheidend teken. Naar Jacques Derrida’s Sjibbolet ‘geeft het de
grens aan tussen het eigene en het andere’. ‘Sjibbolet’ is tevens een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte en toepaste in zijn oeuvre.

 

Uitgeverij Sjibbolet geeft uitsluitend werk
uit in de Nederlandse taal, inclusief naar het Nederlands vertaald materiaal. Oorspronkelijk-
heid en kwaliteit vormen de basis van een
uitgave en zijn als zodanig een sjibbolet.
Het accent van Uitgeverij Sjibbolet ligt op
de hermeneutiek.

 

De uitgaven van Sjibbolet hebben inmiddels
hun weg gevonden naar de diverse lezers, de boekhandels, de pers en de opleidingen. De essayreeks Oratio en de reeks Sjibbolet Filosofie worden goed ontvangen, naast vertaalde werken (Agamben, Freud, Kant, Luther) en andere, oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven.

Uitgeverij Sjibbolet is opgericht door Elsbeth Greven, opgeleid als psycholoog en boek-wetenschapper. Zij heeft een ruime uitgeef-ervaring op het gebied van filosofie, theologie, psychologie/ psychoanalyse, expertise die zij langdurig heeft opgedaan bij Uitgeverij Boom, recenter bij Uitgeverij Klement en bij Uitgeverij KokBoekencentrum, onderdeel van VBK Media. Haar belangstelling ligt tevens bij de uitgeef-geschiedenis van de Nederlandse psychologie/psychoanalyse,  een onderwerp waar zij op promoveerde (Freud uitgeven, 2006) en regelmatig over publiceert. Tevens heeft zij het volledige verzamelde werk van Freud uitgegeven: Sigmund Freud Werken (Boom, 2006). Ook publiceert zij populair wetenschappelijke blogs over theologie
en geloof.

 

Eind 2015 vierde Sjibbolet haar eerste lustrum.
De jubileumuitgave van Antoine Mooij, In de greep van de taal, werd gepresenteerd. De voordracht
van Mooij en de toespraak van uitgever Elsbeth Greven bij die gelegenheid zijn te lezen via de koppelingen hieronder.

// Antoine Mooij, Lacan & het kind

// Elsbeth Greven, toespraak 15 december 2015

 

 

CONTACT

Uitgeverij Sjibbolet

Fred. Roeskestraat 92 b4,

1076 ed Amsterdam


Uitgever
  dr. Elsbeth Greven

Telefoon  + 31 (0)20 679 50 32

E-mail  e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

PERS & PROMOTIE

Voor het aanvragen van recensie-exemplaren, promotiemateriaal of voor het inwinnen van informatie over nieuwe titels kunt u contact opnemen met Elsbeth Greven.

 

 

MEDEWERKER PUBLICITEIT

Tijmen Schouws

Telefoon  020 679 50 32

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN

Boekhandels (Nederland en België):

titels verkrijgbaar via CB en via CBC

 

Particulieren:

titels zijn verkrijgbaar via de reguliere
(internet)boekhandel

 

 

VERKOOP & VERTEGENWOORDIGING

Algemene informatie via

e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

AUTEURS

Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn van harte welkom bij Uitgeverij Sjibbolet. Heeft u een manuscript of een idee neemt u dan bij voorkeur eerst contact op  met de uitgever, Elsbeth Greven.

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS