PUBLICEERT SINDS 2010 OP HET GEBIED VAN

FILOSOFIE, THEOLOGIE, CULTUUR & PSYCHOLOGIE

RECENT VERSCHENEN / VERWACHT

Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag Ettty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag Ben Schomakers (red.), Spreken over de grens, Omslag

VERSCHENEN

 

Dit essay reflecteert over objectieve geestelijke
werke­lijkheid. Het bestaan
van sentimenten (stemmingen, pathemen) bewijst dat deze werkelijkheid doorslag­gevend tegenwicht  biedt aan materialisme en individualisme.

 

«Het doel is gemeenschappelijk een waarachtig en eenvoudig leven leiden... Indrukwekkend boek.»
NBD BIBLION

 

VERSCHENEN

 

Met haar  Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op
het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf omslaat
in vervreemding. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde en hoe authentiek is dit?


Met vier sterren gelauwerd
in
TROUW: «Doordat God zich kleiner maakt, krijgt de mens
de ruimt
e
«Verfrissend.»

 

 

 

VERSCHENEN

 

De eerste Nederlandse vertaling van Rahners vaak besproken voordracht uit 1980. Diepgravend en behulpzaam. De vraag
waarom God ons laat lijden
— de theodicee —  is  een van
de meest fundamentele vragen van ons menselijk bestaan.

 

 

 

 

VERSCHENEN

 

Een even verrassend als tijdloos boek dat door de 15de eeuwse veelzijdige kardinaal Nicolaas
van Cusa geschreven is voor bevriende monniken — het boek is bedoeld als een speelse hulp op de geestelijke weg. Met onverwachte perspectief-wisselingen waarmee Nicolaas
wil laten zien dat de wijze waarop wij naar het goddelijke kijken, ook iets zegt over hoe God naar ons kijkt.

NIEUWS

GRENZEN & GRENZELOOSHEID

Onlangs verscheen bij Sjibbolet een nieuwe
bundel psychoanalytische beschouwingen onder redactie van Jos Dirkx: Grenzen & grenzeloosheid.

We leven in een wereld die razendsnel verandert
en waarbij grenzen vervagen. Bestaan we bijvoorbeeld nog wel als we niet gezien en geliked worden? In het boek komt aan bod hoe de psychoanalytische theorie en praktijk zich tot
deze nieuwe tijd kan verhouden.

 

//  Jos Dirkx (red.), Grenzen & grenzeloosheid

 

OORSPRONG & VRIJHEID, DERDE DRUK

Eind juli 2019 verscheen een derde druk van
Oorsprong & vrijheid, het Oratio-essay van
Gerard Visser. «Gesteld dat vrijheid zo elementair is als de lucht die we ademen, kan het wezen van vrijheid dan in het vrije worden gezocht?»

 

 

 

GESPREK OVER NICOLAAS VAN CUSA

Inigo Bocken sprak met Joop van der Elst
over het onlangs bij Sjibbolet verschenen De blik
van God
door Nicolaas van Cusa. Beluister de
podcast via onderstaande link (57 minuten).

 

//  Gesprek met Inigo Bocken, podcast, december 2019

 

INTERVIEW RENÉE VAN RIESSEN

Naar aanleiding van het verschijnen van Van
zichzelf bevrijd — Levinas over transcendentie & nabijheid
verscheen een lezenswaardig interview met Renée van Riessen op Theoblogie. Ook sprak
zij met Joop van der Elst (podcast, Soundcloud).

 

//  Interview Renée van Riessen, Theoblogie,
mei 2019

//  Interview Renée van Riessen met Joop van der Elst, podcast, juni 2019

SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke denkers uit Nederland, Vlaanderen & andere landen.

Giorgio Agamben, Naaktheden, Omslag Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Omslag Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag Marc De Kesel & Ben Schomakers, Antigone, Omslag Marc De Kesel, Niets dan liefde, Omslag
Willem Ietswaart, Wat is dan de mens?, Omslag Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Omslag Herman Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, Omslag Etty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Sigmund Freud, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, Omslag Kerk van de toekomst, Omslag Ben Schomakers (redactie), Spreken over de grens, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag

ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet, gekenmerkt door zoekend denken,
oorspronkelijkheid, dialoog & openheid. De essays werpen licht op actuele vraagstukken op het gebied van religie, cultuur & filosofie.

Oratio, Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag
Oratio, Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag Oratio, Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Oratio, Etty Mulder, De Sirenen zwegen, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag

SJIBBOLET ORIGINE

Een reeks klassieken met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden.

Sir Thomas Browne, Religio Medici, Omslag Immanuel Kant, Het ontstaan van het heelal en de goede God, Omslag Maarten Luther, Gesprekken aan tafel, Omslag

PSYCHOANALYSE

Psychoanalytisch gedachtegoed. Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.

Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Kind, gezin & identiteit, Omslag
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag
Jos Dirkx (redactie), Grenzen & grenzeloosheid, Omslag

OVER UITGEVERIJ SJIBBOLET

Uitgeverij Sjibbolet is een onafhankelijke,
zelfstandige uitgeverij en is actief op het
terrein van filosofie, godsdienst, cultuur en psychologie/psychoanalyse.

 

‘Sjibbolet’, een woord van bijbels-hebreeuwse origine, heeft de functiebetekenis van een wachtwoord en van een onderscheidend teken. Naar Jacques Derrida’s Sjibbolet ‘geeft het de
grens aan tussen het eigene en het andere’. ‘Sjibbolet’ is tevens een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte en toepaste in zijn oeuvre.

 

Uitgeverij Sjibbolet geeft uitsluitend werk
uit in de Nederlandse taal, inclusief naar het Nederlands vertaald materiaal. Oorspronkelijk-
heid en kwaliteit vormen de basis van een
uitgave en zijn als zodanig een sjibbolet.
Het accent van Uitgeverij Sjibbolet ligt op
de hermeneutiek.

 

De uitgaven van Sjibbolet hebben inmiddels
hun weg gevonden naar de diverse lezers, de boekhandels, de pers en de opleidingen. De essayreeks Oratio en de reeks Sjibbolet Filosofie worden goed ontvangen, naast vertaalde werken (Agamben, Freud, Kant, Luther) en andere, oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven.

Uitgeverij Sjibbolet is opgericht door Elsbeth Greven, opgeleid als psycholoog en boek-wetenschapper. Zij heeft een ruime uitgeef-ervaring op het gebied van filosofie, theologie, psychologie/ psychoanalyse, expertise die zij langdurig heeft opgedaan bij Uitgeverij Boom, recenter bij Uitgeverij Klement en bij Uitgeverij KokBoekencentrum, onderdeel van VBK Media. Haar belangstelling ligt tevens bij de uitgeef-geschiedenis van de Nederlandse psychologie/psychoanalyse,  een onderwerp waar zij op promoveerde (Freud uitgeven, 2006) en regelmatig over publiceert. Tevens heeft zij het volledige verzamelde werk van Freud uitgegeven: Sigmund Freud Werken (Boom, 2006). Ook publiceert zij populair wetenschappelijke blogs over theologie
en geloof.

 

Eind 2015 vierde Sjibbolet haar eerste lustrum.
De jubileumuitgave van Antoine Mooij, In de greep van de taal, werd gepresenteerd. De voordracht
van Mooij en de toespraak van uitgever Elsbeth Greven bij die gelegenheid zijn te lezen via de koppelingen hieronder.

// Antoine Mooij, Lacan & het kind

// Elsbeth Greven, toespraak 15 december 2015

 

 

CONTACT

Uitgeverij Sjibbolet

Fred. Roeskestraat 92 b4,

1076 ed Amsterdam


Uitgever
  dr. Elsbeth Greven

Telefoon  + 31 (0)20 679 50 32

E-mail  e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

PERS & PROMOTIE

Voor het aanvragen van recensie-exemplaren, promotiemateriaal of voor het inwinnen van informatie over nieuwe titels kunt u contact opnemen met Elsbeth Greven.

 

 

MEDEWERKER PUBLICITEIT

Tijmen Schouws

Telefoon  020 679 50 32

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN

Boekhandels (Nederland en België):

titels verkrijgbaar via CB en via CBC

 

Particulieren:

titels zijn verkrijgbaar via de reguliere
(internet)boekhandel

 

 

VERKOOP & VERTEGENWOORDIGING

Algemene informatie via

e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl

 

 

AUTEURS

Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn van harte welkom bij Uitgeverij Sjibbolet. Heeft u een manuscript of een idee neemt u dan bij voorkeur eerst contact op  met de uitgever, Elsbeth Greven.

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS