PUBLICEERT SINDS 2010 OP HET GEBIED VAN FILOSOFIE, THEOLOGIE, CULTUUR & PSYCHOLOGIE
RECENT VERSCHENEN / VERWACHT
Renée van Riessen, Het komende leven, Gedichten Hadewijch, Tumult, Brieven Inigi Bocken, Wederkerigheid, Omslag Antonie Ladan, Gelukkige kinderen, Omslag
VERSCHENEN Renée van Riessen zoekt woorden voor een werkelijkheid die niet is, maar verwacht wordt en altijd nog komen moet. Liefde is de lens die het komende leven zichtbaar maakt. «Van Riessens poëzie herinnert aan de mystiek zoals die van Meister Eckhart, en twintigste-eeuwse spirituelen, zoals Rilke 
en Etty Hillesum, zijn nooit ver weg.» JAAP GOEDEGEBUURE VERSCHENEN De brieven van Hadewijch: wijsheid over Minne, 
Godsliefde en het liefdevolle leven en samenleven. Minne eist letterlijk alles, de hele mens, met al diens dimensies. Dat verklaart Hadewijchs krachtige
 en passie-volle toon, dat is 
de reden dat in haar optiek 
het innerlijke tumult gezond 
en levengevend is. VERSCHENEN Het is de geleerde jezuïet 
Jean-Joseph Surin, die in de tedere ontmoeting met een eenvoudige herdersjongen geconfronteerd wordt met 
zijn eigen onwetendheid. Langzaam wordt duidelijk 
hoe het niet-weten en de vertwijfeling het geheim in zich bergen van de asymmetrische wederkerigheid die altijd al 
het thema van de mystieke theologie was, en dit nog 
steeds is. VERSCHENEN Waarom zorgen we als samen-
leving niet beter voor onze kinderen? Succesvol auteur en psychiater-psychoanalyticus Antonie Ladan probeert op 
deze vraag een antwoord te geven door de blik naar binnen 
te richten en te onderzoeken waarom wij kinderen behandelen alsof zij minder waard zouden 
zijn dan volwassenen. Een scherp en prikkelend boek.
NIEUWS
▶ GELUKKIGE KINDEREN? In de zomer van 2023 verschijnt bij Sjibbolet Gelukkige kinderen?, een scherp en prikkelend boek van psychiater-psychoanalyticus Antonie Ladan. Waarom zorgen we als samenleving niet beter 
voor onze kinderen? Antonie Ladan probeert op deze vraag een antwoord te geven door de blik 
naar binnen te richten en te onderzoeken waarom wij kinderen behandelen alsof zij minder waard zouden zijn dan volwassenen. Stilstaan bij de achteloosheid waarmee we met kinderen menen om te kunnen gaan, is van groot belang om onze wereld voldoende leefbaar te houden. ▶ HADEWIJCH, BRIEVEN In november 2022 verscheen bij Sjibbolet een bijzondere bundel met brieven van Hadewijch. Agnes Hoffschulte maakte een toegankelijke vertaling. De brieven bevatten wijsheid over 
Minne, Godsliefde en het liefdevolle leven en samenleven. Minne eist letterlijk alles, de hele mens, met al diens dimensies. Dat verklaart Hadewijchs krachtige en passievolle toon, 
dat is de reden dat in haar optiek het innerlijke tumult gezond en levengevend is. ▶ RENÉE VAN RIESSEN, GEDICHTEN Bij Sjibbolet verscheen in november 2022 een 
nieuwe bundel van de dichter Renée van Riessen, Het komende leven. Van Riessen zoekt in haar poëzie woorden voor 
een werkelijkheid die niet is, maar verwacht 
wordt en altijd nog komen moet. Liefde is de lens die het komende leven zichtbaar maakt. «Van Riessens poëzie herinnert aan de mystiek zoals die van Meister Eckhart. En twintigste-eeuwse spirituelen, zoals Rilke en Etty Hillesum, zijn nooit ver weg», aldus Jaap Goedegebuure. ▶ MYSTIEKE THEOLOGIE In juni 2023 verscheen in de reeks Sjibbolet Filosofie Wederkerigheid, het nieuwe boek van 
prof. dr. Inigo Bocken (KU Leuven en Radboud Universiteit). Het niet-weten bergt het geheim 
in zich van de asymmetrische wederkerigheid 
die altijd al het thema van de mystieke theologie was en dit nog steeds is.
SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke denkers uit Nederland, Vlaanderen & andere landen.
Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus, Omslag Giorgio Agamben, Naaktheden, Omslag Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag Marc De Kesel & Ben Schomakers, Antigone, Omslag Marc De Kesel, Niets dan liefde, Omslag
Willem Ietswaart, Wat is dan de mens?, Omslag Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken, Omslag Herman Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, Omslag Etty Mulder, De diepte van kunst, Omslag Herman Westerink, Lust & onbehagen, Omslag
Sigmund Freud, Actuele beschouwingen over oorlog en dood, Omslag Kerk van de toekomst, Omslag Ben Schomakers (redactie), Spreken over de grens, Omslag
Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag Ruud Welten & Mark De Kesel (redactie), Het Godstrauma, Omslag
Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag Nicolaas van Cusa, De blik van God, Omslag
Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Titus Brandsma, Maria Marc De Kesel, Ik, God & mezelf, Omslag
Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Inigo Bocken, Wederkerigheid, Omslag
ORATIO De essayreeks van Sjibbolet, gekenmerkt door zoekend denken,
oorspronkelijkheid, dialoog & openheid. De essays werpen licht op actuele vraagstukken op het gebied van religie, cultuur & filosofie.
Oratio, Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag
Oratio, Theo de Boer & Ger Groot, Religie zonder God, Omslag Oratio, Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Oratio, Etty Mulder, De Sirenen zwegen, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag Oratio, Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag Oratio, Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag
SJIBBOLET ORIGINE Een reeks klassieken met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden.
Sir Thomas Browne, Religio Medici, Omslag Immanuel Kant, Het ontstaan van het heelal en de goede God, Omslag Maarten Luther, Gesprekken aan tafel, Omslag
PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed. Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
Sigmund Freud, Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Depressie & psychodynamiek, Omslag Jos Dirkx & Nelleke Nicolai, Kind, gezin & identiteit, Omslag
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag
Jos Dirkx (redactie), Grenzen & grenzeloosheid, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag Melanie Klein, het kind in ons, Omslag
OVER UITGEVERIJ SJIBBOLET
Uitgeverij Sjibbolet is een onafhankelijke,
zelfstandige uitgeverij en is actief op het
terrein van filosofie, godsdienst, cultuur en psychologie/psychoanalyse. ‘Sjibbolet’, een woord van bijbels-hebreeuwse origine, heeft de functiebetekenis van een wachtwoord en van een onderscheidend teken. Naar Jacques Derrida’s Sjibbolet ‘geeft het de
grens aan tussen het eigene en het andere’. ‘Sjibbolet’ is tevens een aanduiding die Sigmund Freud gebruikte en toepaste in zijn oeuvre. Uitgeverij Sjibbolet geeft uitsluitend werk
uit in de Nederlandse taal, inclusief naar het Nederlands vertaald materiaal. Oorspronkelijk-
heid en kwaliteit vormen de basis van een
uitgave en zijn als zodanig een sjibbolet.
Het accent van Uitgeverij Sjibbolet ligt op
de hermeneutiek. De uitgaven van Sjibbolet hebben inmiddels
hun weg gevonden naar de diverse lezers, de boekhandels, de pers en de opleidingen. De essayreeks Oratio en de reeks Sjibbolet Filosofie worden goed ontvangen, naast vertaalde werken (Agamben, Freud, Kant, Luther) en andere, oorspronkelijk Nederlandstalige uitgaven. Uitgeverij Sjibbolet is opgericht door Elsbeth Greven, opgeleid als psycholoog en boek-wetenschapper. Zij heeft een ruime uitgeef-ervaring op het gebied van filosofie, theologie, psychologie/ psychoanalyse, expertise die zij langdurig heeft opgedaan bij Uitgeverij Boom, recenter bij Uitgeverij Klement en bij Uitgeverij KokBoekencentrum, onderdeel van VBK Media. Haar belangstelling ligt tevens bij de uitgeef-geschiedenis van de Nederlandse psychologie/ psychoanalyse, een onderwerp waar zij op promoveerde (Freud uitgeven, 2006), over publiceert en werkzaam in is. Tevens heeft 
zij het volledige verzamelde werk van Freud uitgegeven: Sigmund Freud Werken (Boom, 2006). Ook publiceert zij populair wetenschappelijke 
blogs over theologie en geloof. Eind 2015 vierde Sjibbolet haar eerste lustrum.
De jubileumuitgave van Antoine Mooij, In de greep van de taal, werd gepresenteerd. De voordracht
van Mooij en de toespraak van uitgever Elsbeth Greven bij die gelegenheid zijn te lezen via de koppelingen hieronder. // Antoine Mooij, Lacan & het kind // Elsbeth Greven, toespraak 15 december 2015
CONTACT
Uitgeverij Sjibbolet Fred. Roeskestraat 92 b4, 1076 ed Amsterdam 
Uitgever dr. Elsbeth Greven Telefoon + 31 (0)20 679 50 32 E-mail e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl PERS & PROMOTIE Voor het aanvragen van recensie-exemplaren, promotiemateriaal of voor het inwinnen van informatie over nieuwe titels kunt u contact opnemen met Elsbeth Greven. MEDEWERKER PUBLICITEIT Tijmen Schouws Telefoon 020 679 50 32 BESTELLEN Boekhandels (Nederland en België): titels verkrijgbaar via CB en via CBC Particulieren: titels zijn verkrijgbaar via de reguliere 
(internet)boekhandel VERKOOP & VERTEGENWOORDIGING Algemene informatie via e.greven@uitgeverijsjibbolet.nl AUTEURS Nederlandse en Vlaamse auteurs zijn van harte welkom bij Uitgeverij Sjibbolet. Heeft u een manuscript of een idee neemt u dan bij voorkeur eerst contact op met de uitgever, Elsbeth Greven.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS