SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

giorgio agamben

Avontuur

Giorgio Agamben, Avontuur, Omslag

Oorspronkelijke titel:

L’avventura, 2015

Vertaling: Willy Hemelrijk

 

Paperback, 11,5 × 18,5 cm

64 pagina’s, € 13,99

 

ISBN 978 94 9111 027 6 
NUR 730

 

Beperkte voorraad bij CBC

 

In klassieke mythes komen we de Demon, het Lot, de Liefde en de Noodzaak tegen als de vier goden die aan ieders wieg staan. Vroeg of laat moeten we allemaal met hen in het reine komen.

Ze zijn volgens Agamben in zijn nieuwe, verrassende boek duister, maar tegelijk ook goedertieren. De confrontatie met deze godheden impliceert dat we ons leven als een avontuur moeten zien. En niet in de triviale bete­kenis van het woord,
nee, we moeten het avontuur als de indrukwekkendste ervaring in ons menselijk bestaan beschouwen.

 

Via een fascinerende zoektocht die ons van ridderverhalen
naar filosofie, en van Lancelot naar Beatrice leidt, krijgen
de vier godheden uiteindelijk gezelschap van een godin, ongrijpbaarder en myste­rieuzer dan alle andere: Elpis,
de Hoop. In de Griekse mythologie zit ze weggestopt in de
doos van Pandora, maar hier wordt ze aan ons gepresenteerd
als het ultieme symbool van het menselijk avontuur op aarde.

 

In dit essay keert Agamben terug naar de prachtige stijl
vanzijn vroegere werk, met veel eruditie en suggestie.
Van Agamben verscheen bij Sjibbolet eerder Naaktheden
en Pilatus & Jezus.

 

«De lezer moet bereid zijn om op gids Agamben te vertrouwen, maar ook op eigen kennis en inzicht.

Verovering en onderwerping dus — vorm en inhoud

van dit boekje vallen op bevredigende wijze samen.»

trouw

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS