SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

edith brugmans

Weg van de enkeling

De werkelijkheid van sentimenten

Edith Brugmans, Weg van de enkeling, Omslag

Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm

184 pagina’s, € 20,99

 

Verschenen in juni 2019

 

ISBN 978 94 9111 040 5 
NUR 730

 

 

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Of bestel rechtstreeks via Berneboek.

«Het doel is gemeenschappelijk een waarachtig
en eenvoudig leven te leiden... Indrukwekkend boek.»

nbd biblion

 

Dit essay reflecteert over objectieve geestelijke werke­lijkheid. Het bestaan van sentimenten (stemmingen, pathemen)
bewijst dat deze werkelijkheid doorslag­gevend tegenwicht
biedt aan materialisme en individualisme.

 

Bijgevolg is sensitiviteit wezenlijk voor een goed begrip
van het menselijk leven. De reflectie wordt ­ontwikkeld aan
persoonlijke ervaringen. Het werk van Iris Murdoch,
Peter Strawson en Jean-Paul Sartre speelt daarbij een
belangrijke rol. De centrale gedachte is dat de weg van de
enkeling nood­zakelijk tot voorbij de enkeling leidt.

 

 

Edith Brugmans studeerde rechten en filosofie. Zij werkte als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More
aan de Universiteit Leiden en was univer­sitair hoofddocent
rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit.
Sinds september 2013 is ze zelfstandig filosoof. Haar onderzoek betreft moraalfilosofische onderwerpen. Zij publiceert onder andere over de filosofie van Iris Murdoch.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS