SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
michel de certeau De vreemdeling Eenheid in verschil
Michel de Certeau, De vreemdeling, Omslag
Oorspronkelijke titel L’étranger ou l’union dans la différence Vertaling Willy Hemelrijk Inleiding Inigo Bocken Paperback, 12,5 × 20,5 cm 248 pagina’s, € 26,50 Verschenen in februari 2019 ISBN 978 94 9111 038 2 
NUR 700 Beperkte voorraad bij CBC.
«Verrassend en actueel, uitdagend en prikkelend.» Hendro Munsterman in nederlands dagblad Michel de Certeau schrijft over het essentiële van de christe-
lijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen, 
die eenieder tegenkomt tijdens zijn weg naar God, de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht 
van de traditie, maar ook de onzekerheden in de samenleving wanneer haar gemeenschappelijke taal aan erosie onderhevig 
is, de botsing van culturen : dit alles kan ieders leven voeden, inspireren, veranderen, in beweging zetten — zolang je de 
reis naar de Ander aandurft, zoals Abraham ooit deed, toen 
hem en zijn nageslacht een ander land werd beloofd. Michel de Certeau (1925–1986) was een Franse jezuïet, historicus, filosoof en psychoanalyticus. Hij heeft een groot oeuvre op 
zijn naam staan. Hij is een geliefd auteur van paus Franciscus, 
die vaak uit zijn werk citeert. // Recensie door Inigo Bocken in Jezuïeten, nr. 57, lente 2019 (pdf) // Gesprek met Inigo Bocken, podcast, mei 2019 // Bespreking door Marc De Kesel in de Reactor, september 2019

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS