SJIBBOLET FILOSOFIE
Tumult De brieven van Hadewijch Over het leven in minne
Hadewijch, Tumult, Brieven

Paperback met flappen,
12,5 × 20,5 cm

160 pagina’s, € 19,99

 

Vertaling, inleiding & toelichting:
Agnes Hoffschulte

 

ISBN 978 94 9111 054 2 
NUR 700, 708

 

Verschenen in november 2022

 

Verkrijgbaar in de boekhandel,

of bestel rechtstreeks via

Berneboek

 

 

 

De brieven van de middeleeuwse schrijfster Hadewijch zijn 
een schat aan wijsheid. Haar brieven zijn te lezen als een onderrichting, wijsheid over Minne, over Godsliefde en het liefdevolle leven en samenleven. Minne heeft zeker gevoelde en doorvoelde aspecten, maar is eerst en vooral een relationele term. ‘De hoogverheven minne is: de-ene-voor-de-ander’ 
(Brief 1). Het is het toebehoren van de ene geliefde aan de andere. En vooral heeft minne een theologische betekenis die 
in de eenentwintigste eeuw wellicht niet evident is. Het gaat 
bij Hadewijch immers ten diepste en in wezen om de absolute, eeuwige, goddelijke liefde van de Vader, Zoon en hun beider Geest. Die minne is de oorsprong van alles wat bestaat. 
Die minne beminnen, echt en ten volle beminnen — dat is de imperatief van Hadewijch. Minne eist letterlijk alles, de hele mens, met al diens dimensies. Dat verklaart Hadewijchs krachtige en passievolle toon, dat is de reden dat in haar optiek het innerlijke tumult gezond en levengevend is. Uit het voorwoord van prof. dr. Rob Faesen, expert op het 
gebied van Middelnederlandse mystieke literatuur en 
verbonden aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen 
en de Tilburg School of Catholic Theology: «De bedoeling van de vertaling door Agnes Hoffschulte is 
om dit rijke tekstcorpus van Hadewijchs Brieven toegankelijk 
te maken voor het Nederlandstalige lezerspubliek dat 
niet gespecialiseerd is in de Middelnederlandse mystieke literatuur. […] Dat heeft Agnes Hoffschulte nagestreefd, met 
de intentie om de kracht van Hadewijchs woorden — en ook 
de frisse directheid ervan — te bewaren. Niet omwille van 
die woorden zelf, maar omwille van wat Hadewijch met die woorden heeft willen zeggen. Op die manier kan Hadewijchs radicale overtuiging ook vandaag gelezen worden.» Vertaler drs. agnes hoffschulte werkt als pastoraal theologe. Eerder bezorgde zij de gedichten van Hadewijch 
onder de titel Oerewoet — Gedichten over minne en beminnen.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS