SJIBBOLET FILOSOFIE
inigo bocken Wederkerigheid Mystieke fabel of contemplatieve eros
Inigi Bocken, Wederkerigheid, Omslag

Paperback, W-titel
11,5 × 18,5 cm

64 pagina’s, € 12,99

 

ISBN 978 94 9111 056 6 
NUR 700

 

Verschenen in juni 2023

 

Verkrijgbaar in de boekhandel,

of bestel rechtstreeks via

Berneboek

 

 

 

Het is de geleerde jezuïet Jean-Joseph Surin, die in 
de tedere ontmoeting met een eenvoudige herdersjongen geconfronteerd wordt met zijn eigen onwetendheid. 
De crisis waarin Surin door deze ontmoeting belandt, 
markeert een ruimte waarin de aloude mystieke theologie nieuwe vormen kan aannemen — onder de condities van de moderne rationaliteit. Langzaam wordt duidelijk hoe 
het niet-weten, de vertwijfeling en de duistere melancholie 
het geheim in zich bergen van de asymmetrische wederkerigheid die altijd al het thema van de mystieke 
theologie was, en dit nog steeds is. Verborgen onder de 
massieve macht van het cartesiaanse subject bleven karmelitaanse en ignatiaanse onderstromen, elkaar 
kruisend soms, die het verlangen levend hielden — en 
houden. inigo bocken (*1968) is hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven, wetenschappelijk medewerker van 
het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en universitair 
docent aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religie-
wetenschappen van de Radboud Universiteit.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS