SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
antoine mooij In de greep van de taal Symboliseren en betekenisgeving: Lacan en Cassirer
Antoine Mooij, In de greep van de taal, Omslag
Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm 392 pagina’s, € 32,50 Tweede druk 2017 ISBN 978 94 9111 024 5 
NUR 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek. In november 2018 verscheen 
een Engelse vertaling van dit boek 
bij Uitgeverij Brill onder de titel 
Lacan and Cassirer — An Essay on Symbolisation.
jubileumuitgave ter gelegenheid van
het eerste lustrum van uitgeverij sjibbolet Wie praat weerspiegelt niet op een ongebroken wijze de werkelijkheid die er is. Hij representeert daarentegen de werkelijkheid door een wereld te scheppen die vorm krijgt
in een bepaalde taal. Er is geen toegang tot de werkelijkheid buiten deze representaties of symbolisaties om.
Zijn is zijn als, zien is zien als. De sociale inbedding van de taal en die van het spreken stelt Antoine Mooij in dit boek centraal. Op fundamentele en ingrijpende wijze wordt het wezen van de mens bepaald door
de groep, door de Ander, door de taal: hij is in de greep daarvan. De auteur geeft een grondig en fascinerend overzicht van de filosofie van Ernst Cassirer en Jacques Lacan, in hun onderlinge overeenkomst en verschil. Ook biedt hij een toepassing van
het representatiedenken, zoals op het terrein van het recht, van de politiek en van de psychopathologie. Het begrip van representatie of symbolisatie blijkt een belangrijke sleutel te zijn tot het verstaan van de mens, als animal symbolicum. En in het representerende vermogen
ligt tevens zijn vrijheid. Mag gerust een meesterwerk genoemd worden. filosofie magazine antoine mooij, van opleiding psychiater, filosoof en psychoanalyticus, is emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk. Eerder publiceerde hij onder andere de klassieker Taal en verlangen — Lacans theorie van
de psychoanalyse, die het werk van Jacques Lacan in het Nederlandse taalgebied introduceerde. // Interview met Antoine Mooij (video, 35 minuten), 3 juni 2015

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS