SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

etty mulder

De diepte van kunst

Een beschouwing over de hermeneutiek
van Anton Ehrenzweig

Ettty Mulder, De diepte van kunst, Omslag

Paperback, 11,5 × 18,5 cm

68 pagina’s, € 12,50

 

Verschenen maart 2017

 

ISBN 978 94 9111 034 4 
NUR 730, 612

 

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Of bestel rechtstreeks via Boekencentrum Uitgevers.

 

Het boek is ook te bestellen door
het sturen van een e-mail
naar verkoop@vbkmedia.nl.

 

Telefonische bestellingen:
0800 700 2700

 

In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus
en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art,
een hermeneutische leer over kunst. Kunst biedt volgens Ehrenzweig een uitweg uit de elementaire vormeloosheid

van het bestaan. De diepte van kunst laat zich verklaren
aan de hand van het ‘primair en secundair proces’: chaotische
en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn.

 

In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar
het ontstaan ervan — het is nooit af. Het kunstwerk valt
qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk :
van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct
naar deelname.

 

prof. dr. etty mulder is musicologe en cultuur­historica
en was verbonden aan de Radboud ­Universiteit. Zij schrijft
over interdisciplinaire en kunsttheoretische onderwerpen.  www.ettymulder.nl

 

 

//  Recensie door Maarten Brandt, Opus Klassiek, juli 2017

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS