SJIBBOLET FILOSOFIE
nicolaas van cusa De blik van God
Nicolaas van Cusa, De blik van God, Omslag
Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm 136 pagina’s, € 17,99 Oorspronkelijke titel De visione Dei Bezorging Inigo Bocken Verschenen in september 2019 ISBN 978 94 9111 042 9 
NUR 700 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
De blik van God is een even verrassend als tijdloos boek dat 
door de 15de eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige, kardinaal 
en politicus Nicolaas van Cusa (1401–1464) geschreven is voor bevriende monniken — het boek is voor hen bedoeld als een speelse hulp op de geestelijke weg. 

Maar ook de hedendaagse lezer ervaart in deze tekst de
onverwachte perspectiefwisselingen waarmee Nicolaas wil 
laten zien dat de wijze waarop wij naar het goddelijke kijken,
ook iets zegt over hoe God naar ons kijkt. Hij nodigt zijn 
lezers uit om mee te doen met een experiment waarbij hij 
zelfs de avantgardistische schilderkunst uit zijn tijd 
— Rogier van der Weyden — laat figureren. Het is een boek geschreven op de drempel van de Moderne 
Tijd (Blumenberg), maar het wijst ook vooruit naar onze hedendaagse worsteling met de veelheid aan perspectieven. 
Niet toevallig is het geschreven in mei 1453, aan de vooravond van de val van Constantinopel, het 9  / 11 van de christenen 
in de 15de eeuw. «Het zien van God staat hier te midden van de concrete menselijke ervaring, van de waarnemingen die de mens 
doet, van de gedachten die hij denkt. Het heeft er alle schijn van dat Cusanus met zijn intrigerende enscenering van het experiment met de alziende blik aanstuurt op de conclusie 
dat we God ook daadwerkelijk met onze aardse, lichamelijke ogen kunnen zien en zelfs moeten leren zien. Het zien van God is niet alleen overdrachtelijk of geestelijk bedoeld, het 
is ook een reëel zien!» Fragment uit de inleiding (p. 20) door inigo bocken, wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, docent religie en cultuurtheorie aan de RU Nijmegen. // Gesprek met Inigo Bocken, podcast, december 2019

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS