SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
karl rahner Waarom laat God ons lijden?
Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?, Omslag
Paperback, 11,5 × 18,5 cm 72 pagina’s, € 12,99 Vertaling en inleiding: 
Inigo Bocken Redactie en nawoord: 
Andreas Batlogg SJ en Albert Raffelt Verschenen november 2019 Tweede druk, 2020 ISBN 978 94 9111 041 2 
NUR 700 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
«Theologie die het hart weet te raken.» 
Hendro Munsterman in nederlands dagblad «Een mooi cadeau van een groot denker.»
kerknet De vraag waarom God ons laat lijden — de theodicee — is 
een van de meest fundamentele vragen van ons menselijk bestaan. Niemand kan aan deze vraag voorbijgaan. Het antwoord van Rahner is in de voor hem zo karakteristieke 
wijze zeer doordacht en gevrijwaard van hoogdravende taal. 
Het is daardoor diepgravend en behulpzaam. Rahner wijst 
op het geheimvolle van God, niet om kritische vragen te ontlopen maar om de moed, die het geloof vraagt, om onze grenzen onder ogen te zien. Karl Rahners vaak gehouden en besproken voordracht Warum läßt uns Gott leiden? (1980) verschijnt voor het eerst in het Nederlands. karl rahner sj (1904–1984) was een Duitse rooms-
katholieke theoloog, priester en jezuïet. Hij geldt met zijn antropologische nadruk op de theologie als een van de belang-rijkste vernieuwende theologen van de twintigste eeuw wiens denken het Tweede Vaticaans Concilie sterk beïnvloedde. // Gesprek met Inigo Bocken, podcast, februari 2020 // Recensie door Jos Moons SJ op Ignis Webmagazine, 7 februari 2020

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS