SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
ben schomakers [red.] Spreken over de grens Essays over Dionysius en de onkenbare God
Schomakers, Spreken over de grens, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 264 pagina’s, € 23,99 Verschenen in februari 2017 ISBN 978 94 9111 031 3 
NUR 730, 700 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende,
maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis.
Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie,
van christendom en platonisme, van literatuur en betoog,
en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus
het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten. Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de
grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij
hij ingaat op een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring.
Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens. 
De beweging naar de onkenbare God is het thema van acht essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken.
Of juist te zwijgen. met bijdragen van Inigo Bocken, Marc De Kesel,
Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde. // Radio-interview met Inigo Bocken over Dionysius en Cusanus

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS