SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen
renée van riessen Van zichzelf bevrijd Levinas over transcendentie & nabijheid
René van Riessen, Van zichzelf bevrijd, Omslag
Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm 224 pagina’s, € 21,50 Verschenen in mei 2019 Tweede druk, september 2019 ISBN 978 94 9111 033 7 
NUR 700, 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
Menselijk leven is leven in relaties, die op basis van uiteen-
lopende verwachtingen tot stand komen of weer worden afgebroken. Dikwijls meten we die verwachtingen af aan wat een zinvol en vervuld leven is. De verhouding met anderen 
moet dan passen in het kunstwerk dat we, volgens de heden-
daagse ideeën over goed leven, van ons eigen leven dienen te maken. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte 
zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten, en compassie te oefenen. Renée van Riessen onderzoekt Levinas’ denken over nabijheid 
en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers (Heidegger, Ricoeur, Derrida) en legt verbanden met 
het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars als Natalia Ginzburg en Barnett Newman. Met haar Levinas-interpretaties
beweegt Van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf in vervreemding omslaat. Is nabijheid een ander woord voor naastenliefde ? Hoe authentiek kan die vorm van liefde zijn ? 
Hoe kan nabijheid zich wapenen tegen kwaad en vijandschap ? 
Is het raadsel van nabijheid een spoor van God? Renée van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienst-
filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar 
christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde 
zij onder meer het succesvolle Oratio-essay De ziel opnieuw 
(4de druk). // Interview Renée van Riessen met Joop van der Elst, juni 2019 // Interview met Renée van Riessen, Theoblogie, mei 2019 // Bespreking in Trouw, 10 juli 2019 // Bespreking in Nederlands Dagblad, 27 september 2019

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS