SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

renée van riessen

Van zichzelf bevrijd

Levinas over transcendentie & nabijheid

René van Riessen, Van zichzelf bevrijd, Omslag

Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm

224 pagina’s, € 21,50

 

Verschijnt 7 mei 2019

 

Presentatie op donderdag 9 mei, Boekhandel Waanders, Zwolle

19:00 uur

 

ISBN 978 94 9111 033 7 
NUR 700, 730

Menselijk leven is leven in relaties, die op basis van uiteen-
lopende verwachtingen tot stand komen of weer worden afgebroken. Dikwijls meten we die verwachtingen af aan wat een zinvol en vervuld leven is. De verhouding met anderen
moet dan passen in het kunstwerk dat we, volgens de heden-
daagse ideeën over goed leven, van ons eigen leven dienen te maken. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte
zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten, en compassie te oefenen.

 

Renée van Riessen onderzoekt Levinas’ denken over nabijheid
en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers (Heidegger, Ricoeur, Derrida) en legt verbanden met
het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars als Natalia Ginzburg en Barnett Newman. Met haar Levinas-interpretaties
beweegt Van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf in vervreemding omslaat. Is nabijheid een ander woord voor naasten­liefde ? Hoe authentiek kan die vorm van liefde zijn ?
Hoe kan nabijheid zich wapenen tegen kwaad en vijandschap ?
Is het raadsel van nabijheid een spoor van God?

 

 

Renée van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienst-
filosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij onder meer het succesvolle Oratio-essay De ziel opnieuw
(4de druk).

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS