SJIBBOLET FILOSOFIE

Hedendaagse, invloedrijke
denkers uit Nederland, Vlaanderen
& andere landen

herman westerink

Verlangen & vertwijfeling

Melancholie & predestinatie
in de vroege moderniteit

Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag

Paperback, 12,5 × 20,5 cm

220 pagina’s

 

ISBN 978 94 9111 018 4 
NUR 730, 700

 

Verschenen in 2014.

 

Beperkte voorraad bij CBC.

 

Een Engelse vertaling van
dit boek verscheen in 2019 bij
Peeters Publishers.

 

De vroege moderniteit wordt gekenmerkt door een sterk geïntensifieerd religieus leven. De ervaring van de afwezigheid van God neemt in het geloofsleven een bijzondere plaats in.
In protestantse theologische literatuur en in biografieën van enkelingen ontstaat veel aandacht voor de thematiek van
verlies, verwerping en verlatenheid. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wanhoop van Franciscus Spira, een Italiaanse protestant die ervan overtuigd raakt door God verlaten en verworpen te zijn.

 

Wat is de relatie tussen geloof, wanhoop en melancholie?
Welke rol speelt de predestinatieleer in de herijking van een geloofsleven waar vertwijfeling en verlangen de kernaspecten zijn? De auteur behandelt deze vragen aan de hand van
Luther, Calvijn, Franciscus Spira, Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jean de Labadie. Ook het denken van Sigmund
Freud en Jacques Lacan over melancholie, liefde en verlangen levert een belangrijke bijdrage aan de interpretatie van vroeg-
moderne protestantse vroomheid.

 

herman westerink is godsdienstfilosoof en verbonden
aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philososophy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens de samensteller van
Maarten Luther, Gesprekken aan tafel (Sjibbolet, 2014).//  Recensie door Marc De Kesel, deReactor.org, 7 september 2015

//  Blog van Herman Westerink, 17 september 2014

//  Recensie in Trouw, 3 december 2014

//  Maarten Luther, Gesprekken aan tafel (Sjibbolet, 2014)

 

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS