SJIBBOLET FILOSOFIE Hedendaagse, invloedrijke 
denkers uit Nederland, Vlaanderen 
& andere landen
herman westerink Verlangen & vertwijfeling Melancholie & predestinatie 
in de vroege moderniteit
Westerink, Verlangen & vertwijfeling, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 220 pagina’s ISBN 978 94 9111 018 4 
NUR 730, 700 Verschenen in 2014. Beperkte voorraad bij CBC. Een Engelse vertaling van 
dit boek verscheen in 2019 bij 
Peeters Publishers.
De vroege moderniteit wordt gekenmerkt door een sterk geïntensifieerd religieus leven. De ervaring van de afwezigheid van God neemt in het geloofsleven een bijzondere plaats in. 
In protestantse theologische literatuur en in biografieën van enkelingen ontstaat veel aandacht voor de thematiek van 
verlies, verwerping en verlatenheid. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de wanhoop van Franciscus Spira, een Italiaanse protestant die ervan overtuigd raakt door God verlaten en verworpen te zijn. Wat is de relatie tussen geloof, wanhoop en melancholie? 
Welke rol speelt de predestinatieleer in de herijking van een geloofsleven waar vertwijfeling en verlangen de kernaspecten zijn? De auteur behandelt deze vragen aan de hand van 
Luther, Calvijn, Franciscus Spira, Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jean de Labadie. Ook het denken van Sigmund 
Freud en Jacques Lacan over melancholie, liefde en verlangen levert een belangrijke bijdrage aan de interpretatie van vroeg-
moderne protestantse vroomheid. herman westerink is godsdienstfilosoof en verbonden 
aan het Titus Brandsma Instituut en het Center for Contemporary European Philososophy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens de samensteller van
Maarten Luther, Gesprekken aan tafel (Sjibbolet, 2014). 
 // Recensie door Marc De Kesel, deReactor.org, 7 september 2015 // Blog van Herman Westerink, 17 september 2014 // Recensie in Trouw, 3 december 2014 // Maarten Luther, Gesprekken aan tafel (Sjibbolet, 2014)

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS