ORATIO

De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht
op vraagstukken op het gebied
van religie, cultuur en filosofie.

Ferry de Jong, Straf, schuld & vrijheid, Omslag

Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm

92 pagina’s, € 17,50

 

Verschenen in 2012

 

ISBN 978 94 9111 008 5 
NUR 730, 824

 

Verkrijgbaar in de boekhandel.

Of bestel rechtstreeks via Boekencentrum Uitgevers.

 

Het boek is ook te bestellen door
het sturen van een e-mail
naar verkoop@vbkmedia.nl.

 

Telefonische bestellingen:
0800 700 2700

Temidden van de huidige maatschappelijke discussies
over het strafrecht bepleit de auteur een herwaardering van
de traditionele begrippen daad, schuld en toerekenings-
vatbaarheid. Het strafrecht vormt niet het beginpunt, maar
het tamelijk agressieve sluitstuk van een wijd gespannen normatieve, symbolische orde die immuun is voor naturalis-
tische twijfel aan menselijke wilsvrijheid en verantwoorde-
lijkheid.

 

Een bezinning op de symbolische orde ontsluit de toegangs-
weg tot een goed begrip van schuld en vrijheid in het straf-
recht. Langs dezelfde weg kan een goed begrip worden verkregen van het zogenoemde ‘oergevoel in de wijsvinger’,
het gevoel dat mensen ertoe dringt voor alle onheil een verantwoordelijke te willen aanwijzen.

 

Betoogd wordt dat het veld van begrippen waarvan de noties vrijheid, verantwoordelijkheid en schuld deel uitmaken,
een eigen, niet tot de naturalistische denkwijze herleidbare realiteitswaarde bezit.

 

ferry de jong is universitair docent strafrecht en straf-procesrecht aan de Universiteit Utrecht.

 

ferry de jong

Straf, schuld & vrijheid

Pijlers van ons strafrecht

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS