ORATIO De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht
op vraagstukken op het gebied
van religie, cultuur en filosofie.
Rob Faesen, Ontmoeting, Omslag
Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm 80 pagina’s, € 17,99 Verschenen op 25 juni 2020 ISBN 978 94 9111 049 8 
NUR 700 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
«Op mild uitnodigende wijze breekt hij ons individualistisch kader open voor de relatie met de Ander.» katholiek nieuwsblad In de optiek van Jan van Ruusbroec (1293–1381) komt de werkelijkheid tot vervulling bij een echte ontmoeting van 
de mens als mens met God als God. Zulk een relatie en ontmoeting impliceren enerzijds de blijvende alteriteit van 
God en mens, maar anderzijds hun beider capaciteit om een ander te ontmoeten, zonder met die ander samen te vallen. 
Zo verschijnt de religieuze dimensie in het menselijk bestaan 
als een relatie — en de mooiste gestalte daarvan is wat Ruusbroec minne noemt: een relatie die in wezen liefde is, 
en die de totale mens betreft, in al diens dimensies, tot in het «zijn». Meer nog, in dit christelijke perspectief verschijnt de mens zelf als fundamenteel relationeel. Immers, de oorsprong van het “zijn” van de mens is God, die in zichzelf relatie is, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Die relatie, en de ontmoeting 
die er het brandpunt van is, vormen het hoofdthema van 
de christelijke mystieke literatuur en van talloze artistieke expressies. rob faesen is hoogleraar aan de KU Leuven en hoogleraar 
aan de Universiteit van Tilburg (Franciscus-Xaverius-Leerstoel). Ook is hij lid van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de Middelnederlandse mystieke literatuur. // Gesprek met Rob Faesen, podcast, augustus 2020 rob faesen Ontmoeting Religie als relatie in christelijk perspectief

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS