ORATIO De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht 
op vraagstukken op het gebied 
van religie, cultuur en filosofie.
Gerrit Glas, Twijfel, bewijs & overgave, Omslag
Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm 72 pagina’s Verschenen in 2011 ISBN 978 94 9111 002 3 
NUR 730 Uitverkocht
Gerrit Glas geeft een overzicht van verschillende vormen 
van christelijke filosofie. Christelijke filosofie is weliswaar levensbeschouwelijk geïnspireerd maar wil zich los van die levensbeschouwing legitimeren. Het christelijke bestaat uit 
de inzet: de idee van een veelzijdige, geordende werkelijk-
heid die niet in zichzelf rust en die vraagt om normatieve ontplooiing die in termen van structuur, richting en context 
kan worden geduid. De nadruk ligt daarbij op de ‘dubbele sensitiviteit’ — hoe men zich verhoudt tot eigen standpunten 
en hoe die verhouding wordt beïnvloed door het debat met denkers met andere overtuigingen. Het christelijk denken heeft echter een exclusieve en lastig te thematiseren kant: die van het evangelie, van het kwaad, van verlossing, van overgave — wat zich niet laat vastleggen en 
zich toch manifesteert, als macht of dynamiek. Hier liggen mogelijkheden tot het inbrengen van dwarse gezichtspunten 
en van onverwachte vergezichten. gerrit glas is psychiater en filosoof. Hij is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar wijsgerige aspecten van de psychiatrie aan de Universiteit Leiden. gerrit glas Twijfel, bewijs & overgave Over christelijke filosofie

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS