ORATIO De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht
op vraagstukken op het gebied
van religie, cultuur en filosofie.
Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig leven, Omslag
Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm 76 pagina’s, € 15,99 Verschenen in september 2016 ISBN 978 94 9111 028 3 
NUR 700, 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Beperkte voorraad bij CBC.
De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben laat zich door de meest eigenaardige teksten aan het denken zetten. Daartoe behoren bronnen uit de geschiedenis van de theologie. Agamben duikt
in theologische teksten maar kan weinig waardering opbrengen voor de huidige theologie als wetenschap. Hij bepleit een buiten werking stellen van de wet, maar ziet ook voorᅠzich hoe diezelfde wet wordt bewaard wanneer zij wordt opgeheven. Dit essay richt zich in het bijzonder op Agambens stelling dat
de huidige soevereine staten met hun controle-apparaten levens van mensen inschakelen en het naakte leven uitschakelen
— het zoeken is daarom naar een levensvorm die de schakel-
knop zelf uit zet. Deze mogelijke levensvorm kan zich volgens Agamben ook hullen in wat in de taal van geloof en theologie heet: ‘eeuwig leven’. rinse reeling brouwer is theoloog. Hij doceert geschie-
denis van de theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit en is daar ook bijzonder hoogleraar op de
Miskotte / Breukelman-leerstoel voor Bijbelse grondwoorden. // Radio-interview over Eeuwig leven, 28 minuten rinse reeling brouwer Eeuwig leven Agamben & de theologie

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS