ORATIO De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht 
op vraagstukken op het gebied 
van religie, cultuur en filosofie.
Renée van Riessen, De ziel opnieuw, Omslag
Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm 88 pagina’s, € 15,99 Verschenen in 2013 Vierde druk, 2015 ISBN 978 94 9111 013 9 
NUR 730 Uitverkocht
 «Ziel, verlangen, God, schoonheid […] Grote woorden, 
maar verloren woorden, schrijft Van Riessen zelf. 
En juist die woorden blaast zij opnieuw leven in. 
Zonder een letter nostalgie.» trouw Lange tijd heeft het begrip ‘ziel’ in de filosofie in een kwade 
reuk gestaan. Het herinnerde aan achterhaalde aannames als 
de scheiding tussen lichaam en ziel en het voortleven van de 
ziel na de dood. Maar met het oude woord ziel zijn we iets belangrijks verloren: de toegang tot onze innerlijkheid en de betekenis daarvan. «Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken», schreef de dichter 
Ed Hoornik. Is het mogelijk het zijn van de ziel opnieuw te denken? Dit essay doet daartoe een voorstel, met behulp 
van de noties inspiratie en onderwijs. renée van riessen is filosoof en dichter; ze doceert godsdienstfilosofie aan de PThU in Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. 
Van Riessen is auteur van Man as a Place of God, Levinas’ Hermeneutics of Kenosis (Springer, 2007) en publiceerde vier dichtbundels bij Uitgeverij Prometheus, waarvan de laatste (Krekels in de keuken) verscheen in 2008. // Blog van Renée van Riessen, 11 juli 2013 // Gesprek met Renée van Riessen over empathie
(De Nieuwe Liefde, 1 oktober 2014) renée van riessen De ziel opnieuw Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS