ORATIO De essayreeks van Sjibbolet. Prominente denkers werpen licht
op vraagstukken op het gebied
van religie, cultuur en filosofie.
Gerard Visser, Oorsprong & vrijheid, Omslag
Paperback met flappen, 14,5 × 23,5 cm 96 pagina’s, € 17,99 Verschenen in mei 2015 Derde druk, juli 2019 ISBN 978 94 9111 022 1 
NUR 730 Verkrijgbaar in de boekhandel. Of bestel rechtstreeks via Berneboek.
«Iedereen die echt geïnteresseerd is in het debat over
de vrije wil en misschien überhaupt in de diepste
filosofische vragen zou voor dit boek op een holletje
naar de winkel moeten.» trouw Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben
laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte
van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt. In eerder werk heeft Gerard Visser de filosofische implicaties van deze nieuwe leidraad onderzocht voor onder meer ons begrip van individualiteit en affectiviteit. In dit essay overdenkt hij de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuïtie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is. Rationeel gezien is dit laatste bij de mens de wil, maar is dat het enige of het meest oorspronkelijke element? Oorsprong en vrijheid is een uitgewerkte versie van het college waarmee Gerard Visser op 29 mei 2015 afscheid nam
als hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden.
Eerder publiceerde hij onder andere Niets cadeau (2009),
Water dat zich laat oversteken (2011), In gesprek met Nietzsche (2012) en Heideggers vraag naar de techniek (2014). // Uitgebreide bespreking in I Filosofie gerard visser Oorsprong & vrijheid En ik werd die ik was gebleven

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS