SJIBBOLET ORIGINE Een reeks klassieken van Uitgeverij Sjibbolet met persoonlijke en canonieke teksten uit alle tijden
immanuel kant Het ontstaan van het heelal en de goede God
Immanuel Kant, Omslag
Vertaling, inleiding & annotatie: Willem Visser Paperback met flappen, 13 × 20,5 cm 240 pagina’s, € 32,50 Verschenen in 2013 ISBN 978 94 9111 015 3 
NUR 730 Beperkte voorraad bij CBC.
De Kant-Laplace-theorie, de achttiende-eeuwse natuurkundige theorie over het ontstaan van het heelal, is een begrip. Weinig mensen kennen het oorspronkelijke werk waarin Kant deze theorie uiteenzet, de Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 
des Himmels (1755). Voor het eerst verschijnt dit werk nu in Nederlandse vertaling. In dit geniale jeugdwerk schrijft Kant onder andere over het melkwegstelsel, over de oorzaak van beweging van planeten 
en over hun mogelijke bewoners, over de maan en de zon, maar ook over schepping en oneindigheid. De stijl van deze jonge, ‘voorkritische’ Kant is ongedwongen en zo nu en dan zelfs 
dartel. Als hij op huiveringwekkende wijze het oppervlak van 
de zon beschrijft of de onmetelijke oneindigheid van het heelal overpeinst, voelen we dat het onderwerp met de schrijver 
aan de haal gaat. Er zijn in deze uitgave tevens twee beschouwingen opgenomen uit Kants De enig mogelijke grond voor een bewijs van het bestaan 
van God (1763), waarin hij een samenvatting geeft van zijn ‘Algemene natuurgeschiedenis’ en daaraan een uiteenzetting koppelt van zijn deïsme. De bewegingen van de hemellichamen en het ontstaan van het heelal ziet Kant als een bevestiging van het bestaan van God en van de goddelijke ‘algenoegzaamheid’. De vertaler, willem visser, vertaalde eerder (samen met 
Jabik Veenbaas) de drie grote Kritieken van Immanuel Kant. 
En onlangs Fenomenologie van de geest van G.W.F. Hegel.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS