PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
antonie ladan Gelukkige kinderen? Over vooroordeel & kinderhaat
Antonie Ladan, Gelukkige kinderen?, Omslag

Paperback, 12,5 × 20,5 cm

160 pagina’s, € 22,50

 

ISBN 978 94 9111 058 0 
NUR 770

 

Verschenen in augustus 2023

 

Verkrijgbaar in de boekhandel,

of bestel rechtstreeks via

Athenaeum Boekhandel

 

 

 

Waarom zorgen we als samenleving niet beter voor onze kinderen? Waarom staan we toe dat de kwaliteit van het onderwijs gestaag achteruitloopt, dat steeds meer kinderen 
in armoede opgroeien, dat de geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen slecht functioneert en dat de gemeentelijke jeugdzorg in feite failliet is? Dit boek probeert op deze vragen een antwoord te geven 
door de blik naar binnen te richten en te onderzoeken waarom wij kinderen behandelen alsof zij minder waard zouden zijn dan volwassenen. Bij onszelf te rade gaan is lang niet altijd gemakkelijk. We kunnen allerlei motieven hebben om dat niet te willen doen en de illusie van de eigen superioriteit in stand te houden, weg van gevoelens van eenzaamheid en onmacht en weg van ons onvermijdelijke verval. Maar stilstaan bij de achteloosheid waarmee we kinderen menen te kunnen behandelen, is van groot belang om onze wereld voldoende leefbaar te houden. antonie ladan, psychiater-psychoanalyticus, is vader 
van twee dochters en grootvader van vijf kleinkinderen, 
een gegeven dat meespeelde bij zijn besluit om Gelukkige kinderen? te schrijven. Hij heeft meerdere publicaties op het gebied van de psychoanalyse en haar toepassingen op zijn 
naam staan, zoals Het verlangen naar oorlog en andere zaken (gebaseerd op colleges psychoanalyse in het kader van het 
hoger onderwijs voor ouderen) en Onmacht en oorlogsverlangen (extra actueel nu de oorlog in Oekraïne zich voortsleept en steeds meer dreigt te escaleren). Zijn succesvolle boeken 
over de psychoanalytische praktijk (Het wandelend hoofd en Het vanzelfzwijgende) werden ook in het Engels vertaald. 


ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS