PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
antonie ladan Het verlangen naar oorlog & andere zaken
Antonie Ladan, Het verlangen naar oorlog, Omslag
Paperback, 12,5 × 20,5 cm 234 pagina’s, € 23,99 ISBN 978 94 9111 023 8 
NUR 770 Beperkte voorraad bij CBC
«Hoge actualiteitswaarde (...) een schitterend boek » tijdschrift voor psychiatrie Veel van ons geestelijk leven verloopt onbewust. Dat gegeven heeft ingrijpende gevolgen voor hoe we in het leven staan en
ons ten opzichte van andere mensen verhouden. Aan de hand van klinische vignetten en voorbeelden uit de romanliteratuur zet de auteur uiteen hoe vertrouwdheid met bewuste en onbewuste aspecten in onze binnenwereld van betekenis kan zijn voor ons dagelijks functioneren. In dat kader komt onder meer aan bod dat wij niet alleen een afkeer van oorlog hebben, maar er ook naar verlangen. De auteur laat zien dat een toestand van vrede psychisch belastend is. Oorlog lijkt een aantrekkelijke mogelijkheid te bieden om het taboe op het erkennen van onze fundamentele machteloosheid in stand te houden. Kennis van onze innerlijke houding ten opzichte van oorlog is in deze tijd meer dan
ooit van belang. Antonie Ladan is psychiater-psychoanalyticus. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Zijn succesvolle boeken Het wandelend hoofd — Over de geheime fantasie een uitzondering
te zijn  en Het vanzelfzwijgende — Over psychoanalyse,
desillusie en dood verschenen ook in Engelse vertaling. // Bespreking door Carel Peeters, Vrij Nederland, 15 januari 2016

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS