PSYCHOANALYSE Psychoanalytisch gedachtegoed.
Klassiek, maar ook huidige betekenis & toepassing.
harry stroeken Tussen weten & niet weten Ervaringen van een psychoanalyticus
Harry Stroeken, Tussen weten & niet weten, Omslag
Illustraties: Marjet de Jong Paperback, 12,5 × 20,5 cm 96 pagina’s, € 15,– ISBN 978 94 9111 021 4 
NUR 770 Beperkte voorraad bij CBC
Veel van de psychoanalyse lijkt achterhaald. Wat zal de tand 
des tijds ervan kunnen weerstaan? Wat bereiken wij ermee 
als wij onszelf jonger schatten dan wij zijn? Waarom doen 
de roddelbladen het zo goed? Hoe komen wij meer over onszelf te weten? De ervaren psychoanalyticus Harry Stroeken schrijft op zeer toegankelijke toon over de essentialia van de psychoanalytische therapie, zoals over het onbewuste, het zwijgen en de betekenis van dromen. Wij mensen zoeken geluk en vinden dat soms 
even. Het boek bevat vele voorbeelden en is tevens verlucht met tekeningen van Marjet de Jong. harry stroeken (1940–2021) was psychotherapeut-psychoanalyticus en hoogleraar godsdienstpsychologie in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg. Hij publiceerde onder andere Kleine psychologie van het gesprek, Nieuw psychoanalytisch woordenboek, Zoeken naar zin en Een ontwikkelingsgeschiedenis 
van de psychoanalyse.

ORIGINE

FILOSOFIE

ORATIO

PSYCHOANALYSE

OVER SJIBBOLET

CONTACT

HOME

NIEUWS